Benidorm reclamarà de nou que es mantingui la delimitació de la costa de 1964 i la titularitat de tres carrers

Benidorm està enfrontant al que en un futur a no tan llarg termini pot acabar sent un problema no menor: la nova delimitació dels béns del domini públic maritimoterrestre (DPMT). La Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, dependent del Ministeri de Medi Ambient ha ratificat en la seva pràctica totalitat l’expedient de delimitació que va iniciar el 16 agost 2013 després de rebutjar la totalitat de les al·legacions que va aprovar formular el ple de Benidorm el passat 24 de novembre del 2014 amb l’aval dels tècnics municipals en considerar que la nova traça que separa el sòl de competència municipal i estatal estava perjudicant l’interès general. No obstant això, al mateix temps que han rebutjat totes les al·legacions públiques, es van acceptar algunes de particulars i empreses privades.

Atès que les coses a nivell municipal segueixen com estaven i el procés del nou delimitació manté el seu curs, el següent pas que el govern local de la ciutat pensa donar és formular un recurs de reposició per esgotar la via administrativa, en què tornarà a plantejar les mateixes al·legacions anteriors, però, a més, sol·licitarà que les avingudes d’Alcoi, Madrid i Verge del Sofratge, que també queden enquadrades en part dins del DPMT, segueixin sent de titularitat municipal, és a dir, la seva desafecció i reversió. La regidora d’Urbanisme, Lourdes Caselles, ha posat com a exemple de les conseqüències que podria comportar que això no succeís que pel simple acte de canviar un fanal d’aquests vials, caldria demanar permís al Ministeri.

El problema de la delimitació en tramitació és que la nova Llei de Costes ha modificat cap a l’interior dels arenals la línia de plenamar, el concepte de ribera, el que en empènyer al seu torn cap al nucli urbà de la ciutat la línia de la delimitació ha afectat diversos edificis del municipi que amb aquesta nova delimitació estarien dins de la servitud de trànsit i protecció. I el pitjor és que el DPMT inclou les volades. Caselles ha explicat que ja s’ha donat el cas que una comunitat de propietaris afectada pel nou delimitació a la platja de Ponent ha vist denegada l’autorització per rehabilitar els seus balcons, el vol els projecta dins de la nova delimitació.

El govern local va aprovar en la Junta de Govern Local d’aquest dilluns presentar aquest recurs de reposició per sol·licitar que la nova delimitació es faci coincidir amb l’anterior de 1964, que va ser el que es va bolcar en el Pla General de 1990, en base al qual s’han concedit una gran part de les llicències d’obra de la primera línia de la costa de Benidorm.

I a més del recurs, que serà enviat a meitat d’agost, l’edil d’Urbanisme ha assegurat que s’han sol·licitat sengles reunions amb Costes a Alacant i amb el Ministeri a Madrid per exposar sobre plànol la realitat actual i les conseqüències que pot tenir per a Benidorm modificar la línia d’afecció del DPMT. Encara que si no s’atén el recurs de reposició el següent pas que podria donar-se a presentar al jutjat un recurs contenciós-administratiu, Caselles ha afirmat que aquesta realitat “no li interessa al Ministeri ni a nosaltres”.

Segons un informe de l’arquitecte municipal redactat en el seu dia per decretar la suspensió de llicències en els edificis afectes a la nova distribució del sòl, la delimitació de la ribera de la mar proposada per Costes, a la qual cal traçar dues línies paral·leles de sis metres per la servitud de trànsit i 20 o 100 metres per a la servitud de protecció, posa de manifest l’afecció “a un gran nombre d’immobles, en alguns casos per la simple projecció d’escassos centímetres dels voladissos de les terrasses”. I més: “també es veuen afectats edificis públics com l’Església de Sant Jaume (Bé de Rellevància Local) o el Centre Social El Torrejó, tota la zona portuària, a més de projectes públics, com és el cas del mirador de Punta Llisera”.

L’informe continuava assegurant que “no obstant la problemàtica principal es produeix en els extrems del nucli urbà (La Cala i Punta Llisera) i el Casc Antic (Punta Canfali), on es dóna la circumstància coincidir l’ordenació tancada entre mitgera i zones escarpades sense platja, a més d’existir concessions (embarcador del Racó de l’Oix, Cable-Sky), amb dificultats d’accés o el risc de despreniments de l’escarpe a llevant de la Punta Canfali sense solucionar “.

CCOO denuncia en dos anys a la Inspecció de Treball l'externalització del servei de cambreres de pis en més de 70 hotels de la comarca

Fuente: http://lamarinaplaza.com/2015/08/04/benidorm-reclamara-de-nuevo-que-se-mantenga-el-deslinde-de-la-costa-de-1964-y-la-titularidad-de-tres-calles/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *