Compromís Los Verdes presentarà al·legacions al Plec de Parcs i Jardins de Benidorm

Les al·legacions que el grup municipal realitzarà es basen en tres eixos principals: limitació del període de pròrroga del contracte, introducció de clàusules socials i qüestions mediambientals, i regular el número d’operaris a contractar per evitar un contracte a mesura. Així ho ha explicat el regidor de Compromís i portaveu del grup municipal, Josep Bigorra.

Després d’un retard considerable de més de nou mesos des que el contracte d’explotació de Parcs i Jardins de Benidorm va expirar, el govern local del PP passa per comissió informativa dilluns la proposta d’aprovació dels nous plecs de condicions del futur contracte de gestió d’este servici. En eixe sentit, Josep Bigorra ha explicat quines seran les principals al·legacions que realitzarà el grup municipal Compromís Los Verdes: “En primer lloc, volem limitar la pròrroga prevista de dos anys a sis mesos per evitar llargs períodes de pròrroga i així fomentar la revisió periòdica del contracte, que és per a quatre anys, i perquè la reducció del període de pròrroga suposaria una rebaixa de la quantia global del pressupost de licitació, inicialment considerant en 6 milions i mig d’euros”.

A continuació ha comentat que també es volen introduir clàusules socials i mediambientals: “Volem que els plecs valoren les empreses que promouen el treball indefinit o la contractació de persones amb dificultats per entrar al mercat laboral i que s’obligue a les empreses que es presenten a què tinguen un Pla d’Igualtat per a la plantilla amb les mesures dirigides a aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, mesures que afavorisquen la conciliació de la vida personal o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte, i mesures que eviten la discriminació de qualsevol tipus entre els treballadors i les treballadores de l’empresa”. Al respecte de les mesures mediambientals, a més de la prohibició de l’ús de glifosat en els herbicides que ja va ser aprovada mitjançant moció del mateix grup municipal en el ple de juny, les al·legacions busquen el foment del biocompostatge per a fer fertilitzants a partir dels residus generats de la poda i altres treballs de conservació; l’obligació de tindre certificats de qualitat mediambiental per part de les empreses que es presenten, i que els vehicles utilitzats siguen propulsats per energies verdes no contaminants.

Així mateix, la proposta del grup municipal també vol evitar que es limite la presentació d’ofertes si no tenen el mínim d’operaris exigits. “Entenem que el servici ha de tindre una qualitat i per això proposem per una part que el número d’operaris, un total de 28, siga només de personal que fa tasques directes de manteniment i conservació de jardins, sense incloure ací els administratius; i per altra part, per evitar que qualsevol bona oferta es quede fora i per evitar fer contractes a mesura d’algunes sol·licituds, volem que les empreses que tinguen menys operaris però que justifiquen correctament la rendibilitat dels treballs a realitzar no siguen automàticament rebutjades”, ha indicat Bigorra.

A més d’estos eixos bàsics, també se sol·licita que els plecs redactats estiguen en ambdós idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i no únicament en castellà i que l’empresa que resulte adjudicada repose gratuïtament les espècies vegetals, sempre que s’hagen plantat malaltes o en mal estat.

IMG_20160616_083137

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *