El govern preveu gastar més de 300.000 euros en advocats externs

El Secretari General de l’Ajuntament de Benidorm, en compliment del sol·licitat per aquesta Alcaldia, li manifesta que accepta i assumeix la representació i defensa en judici dels assumptes que consideri oportú l’Ajuntament, si bé la competència per a la designació a aquesta finalitat correspon al òrgan que la tingui de conformitat amb l’assumpte i l’acord recorregut en cada cas (…).

De tot l’anterior es pot deduir que el funcionari que subscriu accepta la funció de representar i defensar en judici a l’Ajuntament de Benidorm en tots els assumptes se li encomani; que en principi li competeix la direcció dels serveis jurídics; i, que per mandat exprés del Pla d’Ajust és prioritària la creació d’un departament únic d’Assessoria Jurídica municipal, que en principi estaria adscrita a la Secretaria municipal, per a la qual s’elevarà a Ple les graduals modificacions de la “relació de llocs de treball “.

A aquest escrit del 20 de febrer de 2013 del més alt funcionari municipal acceptant la direcció dels serveis jurídics municipals el va seguir una proposta elevada al ple que va signar el dia següent (21.02.13) el regidor Ruben Martínez, per a designar el secretari “lletrat del Servei Jurídic Municipal de Benidorm, per a la representació i defensa en judici “i perquè el mateix funcionari redactés el projecte” per a la creació i l’organització i funcionament de l’assessoria Jurídica municipal, que en principi estarà adscrita a la Secretaria municipal, per la qual cosa s’elevarà a Ple conjuntament amb les previsibles i necessàries modificacions de la relació de llocs de treball “. A ple va ser, però per defectes de procediment, l’assumpte va quedar sobre la taula a proposta del PP.

I just dos anys després, res se sap d’aquesta iniciativa que plantejava el Pla d’Ajust 2012-2022. No només això, sinó que el pressupost de 2015 preveu 311.300 euros per assessories jurídiques externes. L’assumpte ha estat criticat per l’edil no adscrit Joan Àngel Ferrer perquè es tracta d ‘”una xifra excessiva”, encara que en una ostentació d’optimisme, Ferrer ha arribat a assegurar que a la plantilla municipal hi ha “empleats amb una llarga experiència i especialització en les seves àrees, que coneixen perfectament els assumptes sobre els quals els ciutadans i empresaris plantegen contenciosos “.

Aquests més de 300.000 euros estan pressupostats especialment per a assumptes d’Urbanisme (110.000), Hisenda (120.000) o secretària general (60.000). Segons Ferrer, en aquesta partida pressupostària estan inclosos “els honoraris per a la defensa d’Agustín Navarro en la seva acusació per prevaricació o l’interminable assumpte de Park Control”. El regidor no adscrit ha reclamat finalment la creació de l’assessoria jurídica municipal “amb els mitjans humans necessaris per defensar els assumptes de l’Ajuntament”.

Per la seva banda, el regidor al·ludit, Rubén Martínez, ha aclarit que “el fet que s’hagi pressupostat un límit de 300.000 euros no vol dir que la partida es vagi a consumir en la seva totalitat, perquè s’utilitzarà en funció de les necessitats” . Martínez ha qualificat com un acte de “hipocresia” les declaracions de Ferrer perquè “ell ​​formava part del govern al principi de la legislatura” i hauria de saber que “abans es perdien plets i ara tenim èxit gràcies als lletrats i al director del servei jurídic municipal “.

El govern preveu gastar més de 300.000 euros en advocats externs
El govern preveu gastar més de 300.000 euros en advocats externs

Fuente: http://lamarinaplaza.com/2015/02/18/el-gobierno-preve-gastar-mas-de-300-000-euros-en-abogados-externos/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *