El jutjat no troba a l’empresa d’Enrique Ortiz que va urbanitzar el polígon industrial

De traca. Terra Village Land, SL. es troba a “parador ignorat”, segons el jutjat social número 1 de Benidorm. Es tracta de la societat dels contractistes Enrique Ortiz i Enrique Ballester que va desenvolupar el polígon industrial de Benidorm després d’assumir l’adjudicació de les condicions d’agent urbanitzador que el PP li va atorgar el 2002 a una altra de les societats de Ballester, Benipoli.

La qüestió és que el representant legal de Terra Village Land ha d’assistir a un judici el proper dia 23 d’octubre a aquest jutjat del social, que no ha pogut notificar per citar-lo. Així que han decidit fer-li arribar la seva personació a través de la publicació de la celebració de la vista en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Es tracta d’un acte de conciliació i, si escau, el subsegüent judici si no l’hagués per una demanda de ‘La Fundació Laboral de la Construcció’, l’entitat encarregada d’implantar, desenvolupar i divulgar la Targeta Professional de la Construcció, li reclama a Ballester i Ortiz una quantitat de diners indeterminada. El jutjat li adverteix a Terra Village que encara que no comparegués al judici, no suspendria per incompareixença i no impedirà la celebració del judici, que “continuarà sense necessitat de declarar la seva rebel · lia, parant el perjudici que hagués lloc en dret”, assegura la notificació publicada en el BOP.

També recull que la citació del representant legal de l’empresa és “a fi de practicar la prova de confessió en judici, advertint que de no comparèixer podrà ser tingut per confés en la certesa de les preguntes que se li formulin”. El jutjat requereix a Terra Village perquè aporti al judici el llibre de matrícula del personal, els rebuts dels salaris i els butlletins d’afiliació i cotització a la Seguretat Social del temps de permanència a l’empresa urbanitzadora del demandant. I, finalment, li demana les escriptures de constitució i estatuts, que daten de 2002.

La realitat és que en relació a aquest pla parcial, aquest plet és un assumpte menor. El polígon està acabat, però tancat amb altres assumptes judicials pendents. Al setembre de 2007 Enrique Ortiz va vendre a Rodamco Benidorm, SL, una parcel · la de 71.091,31 metres per una mica més de 100 milions d’euros amb la condició que la parcel · la hauria d’estar disponible en 36 mesos sota pena de que l’empresari alacantí li tornés a la mercantil compradora 24 milions. Ortiz aportar com a garantia un aval de la llavors CAM per aquest import que el futur promotor va executar.

No obstant això, Ortiz va presentar una altra demanda contra Rodamco, que es va tramitar al jutjat de primera instància número 52 de Madrid, perquè considerava que el centre comercial no s’ha construït per la manca de voluntat de l’empresa, que al seu dia va sol · licitar la suspensió temporal de la tramitació de la modificació del sector i la interpretació del Pla General que havia de permetre la instal · lació de grans superfícies després de comprovar que la Direcció General de Carreteres va paralitzar les obres dels accessos des de la N-332, al costat de la qual se situa el pla parcial. L’Ajuntament i l’empresa tampoc van concretar un conveni que permetés modificar el PGOU perquè Rodamco no va oferir contraprestacions al Consistori.

El jutjat no troba a l'empresa d'Enrique Ortiz que va urbanitzar el polígon industrial
El jutjat no troba a l’empresa d’Enrique Ortiz que va urbanitzar el polígon industrial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *