El Síndic va detectar nombroses irregularitats en 2011 a les caixes fixes de l’Ajuntament De #Benidorm

La polèmica per les desenes de caixes fixes de l’Ajuntament de Benidorm, que ha impulsat el regidor no adscrit, Joan Àngel Ferrer, aprofitant els rius de tinta deslligats per les targetes negres de Bankia i la sentència del TSJ després d’una demanda de Compromís que ara obliga el Consell a lliurar a l’oposició els escandalosos despeses d’aquesta modalitat de pagaments en metàl·lic o amb targeta del govern autonòmic. L’informe de la inspecció del Síndic de Comptes relatiu als comptes de l’Ajuntament de Benidorm en 2011 va detectar una llarga llista d’irregularitats d’aquestes caixes fixes municipals.

En aquell temps la caixa fixa va servir per pagar despeses particulars a empleats de l’Ajuntament, com a quotes de col·legis professionals, que van ser reparats per l’Interventor i aprovats per resolució d’Alcaldia. I, a més, a la mateixa havia justificants de despeses de restauració en els quals no constaven termes essencials, com el nombre d’assistents ni motius dels mateixos.

En diverses d’aquests comptes justificatives de la caixa fixa de 2011 no constava la seva fiscalització per part de la Intervenció, la retenció del crèdit i la resolució d’aprovació d’algunes despeses van ser de data posterior a la seva realització. Any rere any, es va produir una objecció de l’interventor a la justificació de les despeses de la comissió de Santa Rita, la celebració dels funcionaris, al no haver-se tret dels despeses incorregudes, l’import, que com a contribució al menú, és satisfet per els funcionaris assistents al dinar. Fins i tot els imports sense justificar podrien ser constitutiu d’un abast, d’acord amb el que disposa l’article 72.1 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes.

Per exemple, un altre dels incompliments de la Sindicatura respecte a aquestes despeses és que en el “lliurament de fons a justificar la finalitat és Premis de l’esport, es posa de manifest l’incompliment de l’article 29.6 de les bases d’execució del pressupost, que estableix que: Com a excepció, només es pot aprovar la despesa a justificar de forma genèrica per a petites despeses d’organització d’esdeveniments, que no puguin sufragar la bestreta de caixa fixa, i que no superin en el seu conjunt els 3.000 euros, i s’abonaven per més import l’autoritzat legalment.

De fet, el Síndic ha subratllat que “hi ha un compte restringit de pagaments, Ajuntament de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Benidorm. Exercici 2011. 28 Benidorm despeses a justificar … amb saldo a 31 de desembre de 2011, pendents de justificar, per 323.848 euros, que d’acord amb la informació aportada per l’Ajuntament, està destinada al pagament d’ajuts a pensionistes jubilats. Segons la informació aportada pel personal de l’Ajuntament, el pagament es realitza mitjançant la realització de xecs nominatius, el que contravé la naturalesa d’aquesta modalitat de pagaments. Es tracta d’una subvenció directa a favor de pensionistes i jubilats, que no comptava amb el crèdit suficient, en 233.450 euros, d’acord amb l’objecció formulada per l’interventor, on adverteix que qualsevol proposta de despesa que sobrepassi el saldo de la vinculació jurídica seria nul·la de ple dret, d’acord amb la normativa vigent “. No obstant això, una resolució d’alcaldia va tornar a aprovar la despesa després que el Ple adoptés l’acord d’aixecar l’objecció donat l’interès social de la proposta de despesa i ho autoritzés.

En un avançament d’una de les caixes fixes de 2011 va quedar pendent la presentació del compte de tancament de l’exercici i la devolució dels fons no gastats, sobrepassant el límit de l’exercici pressupostari. En l’informe de la Intervenció de 10 de gener de 2012 es va posar de manifest que s’havien lliurat els fons a un tercer funcionari que al seu torn no havia presentat els justificants, i que el retard injustificat i anòmal en la devolució podia suposar abast de fons públics, es procedirà a la liquidació d’interessos de demora des del moment en que es van haver de tornar. Extrem aquest que no s’ha dut a terme en cap cas.

Doncs tot i que aquestes irregularitats van ser posades negre sobre tou després de la inspecció de la Sindicatura, el govern local va assegurar ahir que “el procés està fiscalitzat per Intervenció i supervisat per la Sindicatura de Comptes, que no s’ha observat cap irregularitat”, al mateix temps que va amenaçar amb accions legals “contra totes aquelles persones o mitjans que atribueixin als regidors municipals l’ús de les caixes fixes de l’ajuntament a discreció, parlin de sobresous, de disposar dels diners de forma lliure, o facin un altre tipus d’afirmacions totalment falses i contràries a la realitat “.

En el que sí que va encertar és a remarcar que “la caixa fixa no és cap compte opac i no depèn dels regidors, sinó dels trabadores municipals, que són els que les gestionen”. “Cap regidor de l’Ajuntament de Benidorm té accés a una caixa fixa. Mai ho ha tingut, ni quan governava el Partit Popular, això no és una qüestió de fer política, és que no funciona així. Les caixes es paguen a través de targetes bancàries que estan a nom dels funcionaris autoritzats per a tenir-les “, ha assegurat Natalia Guijarro.

Guijarro ha assenyalat que en més d’una ocasió se li ha descomptat algun import a funcionaris responsables d’aquestes despeses, encara que les quantitats no han estat significatives. A més de recordar l’evidència que totes les despeses de les 43 caixes fixes municipals, que sumen més de 302.000 euros, estan a disposició de qualsevol regidor de l’oposició, la regidora d’Hisenda va posar algun exemple. “Jo sé que el titular és molt bonic, però això de a copes a la Barra de la Dolors, 60 euros a Madrid. La Dolors, 38 euros, el primer. Cafeteria situada a la Plaça de Jesús, 12.25 del matí, compte de barra. Aquesta factura o rebut, signat per les dues persones que van consumir aquest menjar, fa referència a una reunió de l’alcalde i el seu cap d’Alcaldia en un Ministeri, i van menjar en un bar de davant, abans d’agafar el tren i tornar a Benidorm, en exercici de la seva feina. Això és un règim que està completament i legalment establerta que es pagui. No són 60 euros, són 38. No són copes, és un menjar i és a les 12.25 del matí. I com aquesta, totes les que vulguin. I que gastar-se 30 o 40 euros en un obsequi per a la dona de l’alcalde de Miami, pot donar un titular molt bonic, però no deixen de ser 30 o 40 euros, i no deixa de ser l’alcalde d’una de les ciutats turístiques més importants del món, i no deixa de ser un mer obsequi. No és un Louis Vuitton, ni una caixa de Dom Periginon, ni un viatge a esquiar, ni un rellotge, ni un vestit. No, és una bossa. És més, ens donarà vergonya si s’assabenta la dona de l’alcalde de Miami que només ens gastem 40 euros en l’obsequi “ha assegurat.

El Síndic va detectar nombroses irregularitats en 2011 a les caixes fixes de l'Ajuntament De #Benidorm
El Síndic va detectar nombroses irregularitats en 2011 a les caixes fixes de l’Ajuntament De #Benidorm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *