El TSJ avala que el Consell faci el que vulga en el seu sòl de l’entorn de Terra Mítica

Han passat més de quatre anys, amb una suspensió voluntària per negociar pel mig, però finalment el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana li ha donat la raó al Consell davant l’Ajuntament de Benidorm i ha considerat que el Pla Especial d’Usos i Infraestructures (Pedui) de l’àrea del parc temàtic Terra Mítica avala que la Generalitat pugui fer el que consideri en els 10 milions de metres que va expropiar per construir el recinte d’oci i atorgar quantes concessions considerés en aquesta espècie de mini Pla General de què disposa la Administració autonòmica dins del PGOU de la capital turística valenciana.

Tot es remunta a fa cinc anys. El llavors conseller de Territori, Juan Cotino, va signar el 21 de febrer de 2011 la aprovació definitiva de la modificació 6 del Pedui que implicava canvis en la fitxa d’ordenació de cinc parcel·les de sòl no urbanitzable, amb 132.885 metres en total, que Enrique Ortiz i Fills Contractista d’Obres, SA. va adquirir per 85 milions d’euros, encara que després va vendre la meitat a les empreses Creambiente Mediterrani, SL, i Implantació de Tècniques Innovadores, SL, ambdues del grup Edival, per 42,5 milions. Aquestes parcel·les formaven part del sòl de reserva del parc Terra Mítica, la mercantil que les va subhastar en una notaria de València el 2006 per un preu de sortida de 60 milions per aixecar la suspensió de pagaments en què es trobava sumit des de 2004.

Entre els canvis que va sol·licitar el mateix Ortiz al Consell hi havia la reducció a 2.000 metres de la parcel·la mínima, passar la separació de límits de 20 a 7 metres, augmentar una altura el sòl destinat a ús hoteler i apartaments turístics i incrementar l’altura de cornisa de 13 a 16,5 metres i la de carener de 14 a 18 metres per als mateixos usos. Finalment, l’empresari va adquirir el 2006 el sòl en unes determinades condicions urbanístiques, però gairebé cinc anys després es va sotmetre a una sèrie de modificacions sol·licitades per ell mateix per adaptar-les a la seva conveniència.

Llavors, el govern del PSPV va decidir recórrer aquesta modificació puntual 6 del Pedui per diverses raons. Entenia que vulnerava el principi d’autonomia de les entitats locals, ja que només la Generalitat Valenciana seria competent, directament o indirectament, a través d’empreses de capital íntegrament públic per a la modificació del Pla Especial i, a més, va al·legar frau de llei ja que es mantenia la classificació del sòl com no urbanitzable i, no obstant això, se li dotava d’una ordenació detallada pròpia del sòl urbà o urbanitzable i les determinacions de la modificació del PEDUI serien contràries a les del Pla General d’Ordenació Urbana de Benidorm sobre sòl no urbanitzable i sòl urbà, en pretendre implantar una tipologia edificatòria aliena a la resta del terme municipal permetent, per exemple, els àtics.

Però la decisió del TSJ és contundent. Assegura que el Pla Especial pot perfectament legitimar l’ús hoteler en sòl no urbanitzable comú perquè està expressament admès en determinades condicions per la Llei 10/2004, de sòl no urbanitzable, que a més estableix la innecessarietat de la posterior Declaració d’Interès Comunitari per als usos legitimats pel mateix. Més encara “en la mesura que es tracta d’una actuació aïllada i no es produeix inserció en la malla urbana i, per tant, és improcedent la seva classificació”.

Segons la sentència ens trobem “davant d’un marc urbanístic en què una Administració supramunicipal, l’autonòmica, utilitza un instrument de planejament previst en l’ordenament legal per ordenar un territori, prèviament constituït en patrimoni públic de la Generalitat Valenciana, en el exercicis de les seves competències estatutàries i legals, amb la finalitat de promoure el seu desenvolupament econòmic i turístic mitjançant la creació d’usos i infraestructures que possibilitin la implantació de les àrees previstes (estructures primàries, dotacionals i d’equipament) “.

El Pla Especial Director d’Ús i Infraestructures va ser aprovat definitivament per Resolució del conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports el 10 de febrer de 1998, per la implantació singular d’una activitat considerada d’interès públic en l’exercici de les competències de la Generalitat en matèria de turisme, ordenació del territori i urbanisme dins de les finalitats de foment de l’economia regional que li incumbeix tutelar. El mateix TSJ ja es va pronunciar en aquest sentit el 18 de gener de 2002 en una sentència que considerava “la construcció d’un parc temàtic s’inscriu en les competències atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia com la promoció del turisme i del desenvolupament regional” i ” justifiquen la intervenció de l’Administració en benefici de l’interès general “.

Pedui

Fuente: http://lamarinaplaza.com/2015/04/26/el-tsj-avala-que-el-consell-haga-lo-que-quiera-en-su-suelo-del-entorno-de-terra-mitica/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *