Les fonts històriques de Benidorm es conservaran gràcies a una moció de Compromís

El passat dilluns el ple de Benidorm va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal de Compromís Los Verdes presentada pel regidor de Compromís i portaveu del grup, Josep Bigorra, que insta l’Ajuntament a establir un acord o conveni de col·laboració amb els propietaris dels terrenys en els quals s’ubiquen les Fonts històriques de Benidorm, és a dir, de Lliriets, bassa de Thous i de Carreres, per procurar la seua conservació i manteniment. A més, també es va aprovar que l’Ajuntament realitzara activitats periòdiques promocionals i turístiques i rutes a les citades fonts.

La moció aprovada ha tingut un llarg recorregut en les reivindicacions de Compromís. Si bé en febrer de 2015 va organitzar una ruta històrico-cultural per posar en valor i demanar protecció sobre este paratge hídric de la ciutat, el passat 9 de maig d’enguany, a la vista de l’ensorrament del sostre de les escales d’accés de la Font de Carreres, el grup municipal va elevar una petició al departament de Patrimoni de l’Ajuntament perquè es prengueren les mesures necessàries tant per assegurar les condicions de seguretat de la zona com per conservar aquesta part del patrimoni històric de Benidorm.

Patrimoni va informar a principis de juliol que estos béns no eren de titularitat municipal, encara que sí que conformaven un Bé de Rellevància Local (BRL) pel seu passat històric, tot i que encara no estigueren inscrits en el Catàleg de Béns Culturals ja que no existeix (tot i que la seua creació va ser aprovada en el ple de febrer a partir d’una moció de Compromís Los Verdes i malgrat l’obligació legal que els ajuntaments en disposen existent des de 2008), i que aquestes circumstàncies no impedien que s’avançara en la protecció fent un acord amb els propietaris dels terrenys en què estan ubicats. “Això és el que hem proposat i que s’ha votat favorablement i de manera unànime per part del ple de Benidorm. Sempre estem preocupats pel nostre patrimoni i les fonts històriques han tingut un pes important al llarg de la història des de molt antic, que s’ha de preservar”, ha assenyalat Bigorra.

Es referix concretament a què hi ha referències escrites a la zona de Lliriet des de l’època de Jaume I, en el Llibre de Repartiment i, un segle més tard (1321), en el testament fet per Bernat de Sarrià en el qual cedeix el castell, el poble de Benidorm i l’alqueria de Lliriet a l’infant Pere. El subministrament d’aigua es va abandonar amb l’arribada del Reg Major a partir de 1666, però al segle XIX Benidorm torna a recuperar-lo des d’esta zona, des de la bassa de Thous primerament, i després des de la Font de Carreres. Per la seua banda, la Font de Carreres es va potenciar durant la Segona República quan es va impulsar un projecte de canalització per part d’UGT entre aquest brollador i el centre de Benidorm, fins el Passeig de Colon o el barri del Calvari, per pal·liar la sequera que es patia. Esta infraestructura va ser operativa fins als anys 50 del segle passat. “Amb esta moció contribuïm a què no caiga en l’oblit tot este passat sobre les nostres infraestructures hídriques, a la conservació medi ambiental del terreny, i a l’ampliació de l’oferta turístico-cultural de Benidorm”, ha explicat el portaveu.

Font-Lliriets

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *