Josep Bigorra: “Desconeixem si l’Ajuntament està fent res perquè Benidorm siga reconegut com a Municipi Turístic”

Dilluns el portaveu del grup municipal de Compromís Los Verdes va preguntar per tercera vegada en una comissió informativa quines gestions estava realitzant l’Ajuntament de Benidorm per sol·licitar al govern espanyol la modificació de la Llei d’Hisendes Locals per poder reconèixer la ciutat com a Municipi Turístic i, com en les ocasions anteriors, no va obtenir cap resposta per part del govern local. Josep Bigorra explica la seua estranyesa sobre este tema i comenta d’altres discutits en comissió

 Des que el ple de juliol va aprovar per unanimitat de tots els grups la moció presentada per Compromís Los Verdes per instar a la modificació de la Llei d’Hisendes Locals, de manera que computaren les places hoteleres de la destinació i, conseqüentment, que es declarara Benidorm com a municipi turístic, res se sap sobre qualsevol gestió de l’Ajuntament. “He preguntat en les tres comissions celebrades en setembre si s’està realitzant qualsevol treball per complir este acord municipal i no s’ha contestat cap cosa, ni a favor ni en contra, ni explicant o deixant d’explicar”, ha subratllat Bigorra.

El portaveu del grup municipal mostra la seua preocupació, ja que la modificació legislativa que permetria que Benidorm fóra declarat com a municipi turístic sobre el paper, cosa que fins ara no ho és, possibilitaria l’ingrés dels impostos sobre tabac i hidrocarburs cada any, xifra que oscil·la entre 700.000 i milió i mig d’euros segons diferents valoracions. “No podem renunciar a estos diners, ni a intentar recuperar els que ens pertocarien des de l’entrada en vigor de la llei en 2004 i continuarem insistint en este assumpte”, ha declarat.

Altres assumptes tractats en comissions informatives

Més enllà de la polèmica sobre la presentació de la moció sobre l’ajuda econòmica a Beniardà presentada pel grup popular hores més tard del debat de la moció socialista pel mateix tema, o les propostes de revisió de llicències i apertura del procés de lesivitat de l’Ajuntament en referència al nou mercadet, hi ha hagut altres temes interessants, segons el nostre criteri.

Moció sobre la centralització de les compres menors

Tot i que va ser registrada la nostra moció en temps i forma el passat 9 de setembre i malgrat existir ja un informe del dia 18 d’agost de Contractació sobre el descontrol d’este tipus de compres, encara no ha passat a dictaminar-se per comissió informativa, a l’espera d’informes tècnics. Es va elevar una queixa per escrit perquè s’incloguera la moció per comissió i l’escrit no va arribar al seu secretari. Es té coneixement que s’estan emetent els informes necessaris sobre esta qüestió i esperem que arriben a temps perquè es tracte la moció en el pròxim ple.

Moció sobre l’adhesió de Benidorm al programa Xarxa Llibres

La proposta presentada per quatre partits de l’oposició, entre ells Compromís Los Verdes, perquè l’Ajuntament s’adherisca al programa de gratuïtat de llibres de text de Conselleria va rebre el suport majoritari perquè isca endavant.

Sobre les despeses aprovades en Comissió d’Hisenda

El portaveu del grup municipal, Josep Bigorra, va criticar despeses considerables com el lloguer de carpes per valor de 36.142,7€ a una empresa de Pinto (Madrid) pels actes del 275 aniversari de la trobada de la Mare de Déu del Sofratge, que van tindre lloc en març, o el pagament de 42.273,76€ en concepte de drets d’autor pels concerts del Low Festival, cosa que si bé està contemplada en el conveni, no deixa de ser una quantia realment considerable.

Carril bici de Ponent a Finestrat

Es va preguntar per la posada en marxa del carril bici de Ponent a Finestrat i el perill que podria suposar la seua col·locació pel mig de l’avinguda de la Vila Joiosa, a causa del seu trànsit. Es va contestar que s’havia produït una reducció de la velocitat dels vehicles a motor a 30 km/h, que se seguia l’exemple d’altres ciutats, com Madrid o Sevilla (però no de València o Barcelona, que el conserven per un costat de la calçada) i que els encreuaments sempre van precedits d’un semàfor.

Obres al carrer Sicília

A la vista de la demanda dels veïns del carrer Sicília, que es queixen que les seues infraestructures viàries i hidràuliques són d’inferior qualitat a la dels seus veïns de barri, tot i que han pagat en dos ocasions la realització de les obres, el portaveu va preguntar, com en altres comissions, sobre si estava pensat començar obres per reparar este deficiències. La resposta donada va assenyalar que els tècnics estan treballant per posar remei a este problema.

Nova comissaria de Policia

La no-incorporació de les obres de la nova comissaria de Policia en els Pressupostos Generals de l’Estat i el rebuig de l’esmena de Compromís per dotar-la econòmicament va fer preguntar el portaveu del grup municipal per l’informe del Ministeri de l’Interior adreçat a l’Ajuntament que excusava que les obres no començarien fins a 2017 per no existir projecte. Es va proporcionar este escrit, que no té registre d’entrada.

Construcció del tanatori

El grup municipal també va preguntar per la informació que havia eixit en premsa de la construcció del tanatori i de la qual no es donava constància en cap comissió del dia. El portaveu del govern local va respondre que es tracta de fer complir un conveni de 2005 i que es traslladaria còpia del mateix als grups municipals.

Renovació de les llambordes de la Plaça de l’Església de Sant Jaume i Santa Anna

Bigorra va criticar que no s’adjuntaren en els documents de la comissió les propostes de pressupost d’estos treballs, tot i que les va consultar en el departament d’Intervenció. En segon lloc, va observar que el projecte d’obra no disposava d’informes tècnics que donaren el vistiplau, sobretot tenint en compte la possibilitat de trobar-hi restes arqueològiques. A continuació, va fer menció a l’elevat del pressupost (57.139,87€) per remodelar una plaça de la que no se sap si és tan urgent canviar les llambordes i no començar altres millores de l’Escena Urbana de Benidorm potser més necessàries. En quart lloc, va preguntar si s’havia consultat tant als veïns i veïnes de la plaça, com d’agents relacionats amb les Festes, atés que estem a poc més d’un mes de les Festes Patronals i podria haver impediments, com per exemple de tipus meteorològic, per acabar les obres en el termini d’un mes. Finalment, també va plantejar sobre la idoneïtat de col·locar una creu religiosa enmig d’una plaça pública, sufragada amb fons públics. Per tot això, va demanar que es deixara la proposta sobre la taula fins que fóra millor estudiada, cosa que no va succeir i, conseqüentment, Compromís Los Verdes va votar en contra.

Comissió especial de comptes de 2014

El grup municipal es va abstenir sobre l’informe dels comptes de 2014 presentats ja que, tot i que no es poden revertir les actuacions econòmiques efectuades, hi ha qüestions a millorar de cara al futur.

Compromís Los Verdes vol oficialitzar l’escut de Benidorm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *