La sequera aguaita a Benidorm i la Marina Baixa

La manca de pluges en l’últim any ha provocat una situació greu en la capacitat dels embassaments de Amadorio i Guadalest. Entre tots dos, només tenen un volum d’aigua de 7,36 hm3, el que suposa un 25% de la capacitat total, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. En els anys 2010, 2011 i 2012, en aquestes dates, els volums d’aigua embassada estaven sobre els 15 hm3, el doble de la situació actual.

Des de fa un any, el volum embassat ha disminuït en 11,70 hm3. Hem passat d’un 66% al 25% actual.

D’acord amb l’informe de la Confederació de 31 de juliol de 2014, la Marina Baixa es troba en situació de prealerta, amb un índex d’estat del 0,34. A data d’avui, un mes després, amb la pèrdua de 2 hm3 a l’agost, l’índex d’estat ha d’estar per sota de 0,30 i, per tant, ens trobaríem en el llindar de la situació d’alerta.

La pluja acumulada en els últims mesos se situa en un 20% de la mitjana. A més, la previsió de pluges en els pròxims mesos pot no ser molt satisfactòria per a la nostra comarca.

En un escenari de prealerta, les mesures que s’activen són de tipus informatives i de control. En cas d’alerta, l’objectiu és la conservació del recurs de l’aigua, plantejant reduccions de la demanda i una major vigilància de les zones amb alt valor ambiental.

Fins ara, no se sap que l’Ajuntament hagi adoptat alguna mesura d’informació o control. Només han anunciat la neteja amb aigües reciclades, del qual no es té notícia i d’un deplorable abocament de l’aigua de la piscina municipal al clavegueram.

D’aquesta manera, cal que de forma immediata l’Ajuntament de Benidorm adopti les mesures establertes en els plans i programes per evitar una situació de restricció en l’abastament d’aigua potable. Afortunadament, l’eficiència del cicle integral de l’aigua a la Marina Baixa o el transvasament Rabasa-Fenollar-Amadorio són, entre altres, infraestructures que poden assegurar el subministrament. Per això, es tracta de donar un missatge de tranquil · litat si es fan les coses ben fetes i amb previsió.

Cal actuar de forma diligent per evitar mals majors. La col · laboració amb organismes supramunicipals i competents, com la Diputació d’Alacant, el Consorci Comarcal d’Aigües o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha de ser imprescindible.

Sequía Benidorm 2014
Sequía Benidorm 2014

Fuente: Benidorm Magazine

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *