L’Ajuntament de Benidorm i SUMA

L’Ajuntament de Benidorm, des de fa anys, ha delegat la gestió i el cobrament de la majoria de taxes i impostos a l’organisme SUMA. La quasi totalitat de la recaptació municipal està en mans de SUMA, en diferents modalitats de gestió. Bàsicament, cal diferenciar la qual es cobra en període voluntari i la que cal arribar a una fase executiva per a la seva recaptació.

Els principals conceptes que gestiona SUMA a Benidorm són l’IBI, l’impost de vehicles, l’impost d’activitats econòmiques i la taxa d’escombraries. Aquests quatre delmes sumen un total de 54.127.500 d’euros, segons el pressupost de 2014.

La col · laboració ciutadana amb l’Ajuntament és elevada. En període voluntari, es cobra més del 90% del total de l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles i de la taxa del fem. Aquesta gestió és senzilla, només cal que els ciutadans domiciliïn els seus rebuts o els ingressin en els bancs concertats.

Segons les dades que ofereix SUMA, el nombre d’altes i baixes que es produeixen anualment en els padrons tampoc suposen una càrrega administrativa important. Sobre un total de 200.000 valors, amb prou feines hi ha un 7% d’altes o baixes cada any, especialment de vehicles.

Per la gestió dels impostos el 2013, SUMA li va cobrar a l’Ajuntament un total de 2.485.427 euros. És un 4,40% sobre el que recapta, un total de 56.422.184 euros el 2013.

SUMA no és més que una altra empresa que permet l’externalització dels serveis de recaptació. Amb un Consell format per més polítics, tan sols permet un avançament de diners per millorar la tresoreria municipal, que té també el seu cost i que en l’actualitat, amb les xifres que ha ofert la regidora d’Hisenda, no seria necessari.

El cost anual per a les arques municipals és de 2,5 milions anuals aproximadament per a la realització de les gestions de pagament voluntari d’impostos, cosa que no és complicat de fer per part del consistori. Si el Pla d’Ajust estableix que s’ha de reduir el preu de tots els contractes, cal plantejar un nou conveni amb SUMA.

Si l’Ajuntament hagués de muntar la seva pròpia recaptació, i suposant que calgués duplicar l’actual departament de tresoreria, amb 750.000 euros seria suficient. Encara podríem estalviar un milió set-cents cinquanta mil euros.

O bé s’ha de rebaixar el cànon que es paga a SUMA o bé s’hauria de gestionar la recaptació en fase voluntària dels impostos en el mateix Ajuntament.

Tipus d’Impost o Taxa % cobrament voluntari 2013 Pressupost 2014 Recaptació voluntària prevista 2014
Impost sobre Béns Urbans (IBI)91,8938.157.50035.062.927
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)96,211.835.0001.765.454
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)83,443.020.0002.519.888
Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (TRRSU)87,1811.115.0009.690.057
Total previst 201490,6054.127.50049.038.325

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *