L’Ajuntament segueix sense complir el Pla d’Ajust aprovat fa més de tres anys

El ple de l’Ajuntament de Benidorm va aprovar el 15 de juny de 2012 un Pla d’Ajust -avalat després pel Ministeri d’Administracions Públiques el 2 de juliol del mateix any al qual es va veure abocat després acollir-se al mecanisme de pagament a proveïdors facilitat per l’ Govern i sol·licitar un crèdit ni més ni menys que de 56.899,92 euros. Aquest pla incloïa tot un seguit de mesures d’estalvi en matèria d’ingressos, de despeses i organitzatius, encara que va ser revisat dues vegades en el mateix nombre acords plenaris el 11 d’abril i el 25 de setembre de 2013.

No obstant això, encara no s’ha complert en la seva totalitat ia més, l’interventor, en el seu últim informe trimestral, que va ser portat al ple del passat mes d’agost, adverteix que “en els últims trimestres no s’han produït avenços en el compliment de les mesures incloses en el Pla, especialment en matèria organitzativa “. “Aquesta intervenció ha d’incidir en la importància de que s’adoptin les mesures del Pla, amb independència del compliment dels objectius en termes econòmics. La millora de l’eficiència i eficàcia de l’organització és el que en el futur, quan circumstàncies externes com la recaptació de la PIE (ingressos de l’Estat) o de IIVTNU (plusvàlues) no siguin tan determinants com ara en el compliment dels objectius, permetrà que no es repeteixin escenaris del passat, que van obligar a successives aprovacions del Pla de Sanejament i del Pla d’Ajust “.

En matèria d’ingressos, Benidorm compleix amb 11 punts del Pla d’Ajust, excepte amb la revisió anual de les ordenances per incrementar l’IPC dels preus públics, la qual cosa només s’ha fet complert parcialment.

Pel que fa a les despeses, no s’ha complert el primer punt, relatiu a la contractació de nou personal, tampoc s’han limitat les subvencions d’emergència social ni substituït les subvencions als pensionistes i el lloguer de menors per bonificacions de les taxes municipals. De fet, l’Interventor adverteix que s’han reposat les subvencions de 2014. A més, en alguns casos també especifica que s’han pagat complements de productivitat sense un informe de motivació i que està pendent la revisió de reducció d’un 25% de la contracta del manteniment dels jardins, tot i que ser han reduït les de l’aigua, telèfon, Limpiez Viària i de Residus Sòlids Urbans

Tampoc s’han completat els controls a la prestació de serveis d’algunes concessionàries ni el descompte en les factures pels seus incompliments. Pel que fa a Contractació, “se segueix vulnerant l’element temporal en les contractacions menors”, segons l’informe de seguiment del pla, i està pendent la resolució dels contractes de lloguer dels locals arrendats per l’Ajuntament al Carrer Llimones i la Platja de Ponent.

Finalment, confirma que només s’ha produït una eliminació parcial dels llocs de treball sense contingut real, no s’han cobert els llocs de treball que es va aprovar la dotació en sessió plenària celebrada el 2010, no s’han municipalitzat serveis públics, tampoc s’ha completat el control intern del departament de Personal la fiscalització prèvia de les despeses, i només s’han revisat i liquidat parcialment alguns cànons municipals.

Aquests són els incompliments del Pla d’Ajust de 2012 als quals al·ludeix l’informe, encara que només en matèria organitzativa hi ha una dotzena d’epígrafs en els quals l’interventor es limita a anotar “No consta”, com pel que fa a la responsabilitat patrimonial de els gestors per no tramitar denúncies, l’equivalència entre funcions i retribucions o la posada en valor del sòl, vol i subsòl i l’actualització de l’inventari de béns municipals. En altres 11 caselles relatives al seguiment de les mesures de despesa també es reflecteix el ‘No consta’.

L'Ajuntament segueix sense complir el Pla d'Ajust aprovat fa més de tres anys
L’Ajuntament segueix sense complir el Pla d’Ajust aprovat fa més de tres anys

Fuente: http://lamarinaplaza.com/2015/09/05/el-ayuntamiento-sigue-sin-cumplir-el-plan-de-ajuste-aprobado-hace-mas-de-tres-anos/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *