Les instal · lacions esportives municipals de #Benidorm van perdre 2.404.750 euros el 2013

En el Pla d’Ajust Municipal de 2012, ja es feia una referència important al desfasament econòmic que suposava l’explotació de les instal · lacions esportives municipals. No obstant això, lluny d’obtenir alguna millora sobre el rendiment del Palau i dels Poliesportius de Foietes i Racó de l’Oix, la situació està empitjorant. Si bé són serveis públics i la inversió en esport en una de les millores en benestar i en la qualitat de vida dels ciutadans, això no ha de ser motiu de despesa innecessària i pèrdues milionàries per a l’Ajuntament.

Durant l’any 2013, el cost dels serveis de les instal · lacions esportives ha estat de 2.616,631 euros. Els ingressos per la utilització d’aquestes instal · lacions pels ciutadans van ser de 211.881 euros, no cobrint el 10% de les despeses.

Cal millorar gestió del Palau i els poliesportius, perquè estalviar en les despeses

És una situació insostenible i que pel que sembla persisteix en el temps. No obstant això, les dades dels darrers anys mostren un descens en la recaptació i, al contrari, un augment en les despeses per a aquestes instal · lacions. El 2011, es van recaptar 387.000 euros per les taxes, el 2012 es va passar a 307.108 euros i el 2013 la xifra s’ha quedat en 211.781 euros.

Davant d’aquesta situació, en el pressupost de 2014, s’augmenta encara més la despesa en 450.000 euros. Aquesta és la situació de la paròdia dels germans Marx amb la frase de “més fusta”. Les úniques mesures de Miguel Llorca han estat privatitzar la piscina i augmentar les taxes. No hem observat cap mesura de gestió i d’estalvi.

El 2014, la situació pot ser pitjor. Només s’han ingressat per taxes 56.763 euros en els primers sis mesos, el que vaticina unes pèrdues en aquest any properes als 3 milions d’euros. En només quatre anys, s’han deixat d’ingressar més de 275.000 euros i les despeses es mantenen com sempre elevats.

La situació de pèrdues milionàries en aquestes instal · lacions mereix d’una reflexió i d’un estudi detallat. L’esport per a tothom és un objectiu lloable, però no a qualsevol preu.

La solució d’anar privatitzant trossos de l’esport tampoc aporten cap millora, ja que el cànon que paguen les empreses és ridícul davant de les pèrdues milionàries que ha d’afrontar l’Ajuntament. Per a aquestes empreses, els busquen un contracte que els permeti obtenir beneficis. En canvi, sembla que no persegueixi una millor gestió per estalviar i millorar el rendiment de les instal · lacions.

Cal que hi hagi una gestió eficaç de les instal · lacions esportives municipals. No podem viure en la despesa permanent a costa dels diners dels ciutadans. La política d’esports no només ha de ser fer-se fotos i lliurar medalles i trofeus.

Cal fer una política d’esport per a tothom, amb preus adequats i subvencionats per als més desfavorits, però amb una despesa adequat i sense pèrdues milionàries.

Per això, sol · licite que es valorin les causes d’aquestes pèrdues milionàries que cada any llasten les arques municipals i, que segons les dades, van a pitjor. A la vista d’aquests resultats, caldrà millorar la gestió de les instal · lacions esportives, reduint les despeses per obtenir un millor rendiment econòmic.

Les instal · lacions esportives municipals de #Benidorm van perdre 2.404.750 euros el 2013
Les instal · lacions esportives municipals de #Benidorm van perdre 2.404.750 euros el 2013

Font: Benidorm Magazine. Regidor No Adscrit Juan Ángel Ferrer.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *